LURK posėdis MRU 2013 02 01

Nuotraukos Vidūno Gelumbausko