Informacijos ir dokumentacijos centrai

Britų tarybos švietimo ir informacijos centras Lietuvoje
Kas domisi Jungtine Karalyste, Britų visuomene, kultūra, tinklapyje rasite daug medžiagos šiomis temomis.

Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras “GIS-Centras”
VĮ “GIS-Centras” teikia skaitmeninių ir analoginių žemėlapių bei jų duomenų bazių platinimo ir priežiūros paslaugas: projektuoja, diegia ir techniškai palaiko geoinformacines sistemas; kuria, atnaujina ir platina geoinformacines duomenų bazes; tvarko georeferencinio pagrindo duomenis.

EUROPE DIRECT – informacijos centrai
Europos informacijos centrai – Europe Direct teikia informaciją visais klausimais, susijusiais su ES, įskaitant kaip ES piliečio teises ir galimybes jomis naudotis – greitai ir nemokamai.

Europos dokumentacijos centras
KTU Europos Instituto Europos Dokumentacijos Centras (EDC) kaupia, sistemina ir skleidžia informaciją apie priimtus Europos Sąjungos dokumentus, teikia prieigą prie gaunamų dokumentų Europos Instituto ir kitų Universiteto padalinių bei Kauno akademinių institucijų akademinei bendruomenei ir kitų oficialių institucijų interesantams ir kt.

Europos Tarybos informacijos biuras
Europos Tarybos informacijos biuras yra savarankiška institucija, kuri buvo įkurta pagal susitarimą tarp Europos Tarybos Sekretoriato, Lietuvos Vyriausybės bei Lietuvos Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos vadovybės. Tinklapyje rasite informaciją apie biurą, leidinius, renginius, Europos Tarybos informacijos centrų ir biurų adresus įvairiose šalyse ir kt.

Europos verslo informacijos centras (EIC)
Informacija apie Europos Sąjungos mokesčių sistemą, privalomuosius reikalavimus produktams, standartus, ženklinimo taisykles. ES viešieji pirkimai, verslo steigimo sąlygos kitose ES šalyse ir šalyse-kandidatėse ir t.t.

Informacijos centras
Europos Komisijos atstovybės ir Europos Parlamento informacijos biuro Lietuvoje Informacijos Centras. Jis kaupia informaciją apie Europos Sąjungą; skleidžia ir teikia informaciją Lietuvos visuomenei apie Europos Sąjungą – jos struktūrą, tikslus, plėtrą ir aktualijas, nurodo informacijos šaltinius ir kt.

Kauno moters užimtumo informacijos centras
Tai visuomeninė organizacija, dirbanti su moterimis ir moterų labui. centro misija pagerinti moterų padėtį Lietuvoje, sprendžiant jų užimtumo, verslo kūrimo bei plėtros, moterų lyderių ugdymo bei viešosios politikos įtakojamo moterų lygiateisiškumo klausimais problemas.

Lietuvos Respublikos Seimo Europos informacijos biuras
Kasdien nauja, lengvai suprantama ir prieinama visiems informacija apie Europos Sąjungą Seimo Europos informacijos biure.

Mokesčių informacijos centras (MIC)
Mokesčių informacijos centras yra Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos struktūrinis padalinys. MIC suteikia galimybę mokesčių mokėtojams operatyviai gauti aktualią informaciją patogiausiu jiems būdu – telefonu. Aukštos kokybės paslaugos ir kvalifikuotos konsultacijos padeda mokesčių mokėtojams teisingai apskaičiuoti ir sumokėti mokesčius bei sumažina deklaracijose daromų klaidų skaičių.

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras
Centras pateikia daug informacijos apie nevyriausybines organizacijas, propaguoja šių organizacijų veiklą, konsultuoja, organizuoja mokymus šių organizacijų lyderiams, remia nevyriausybinių organizacijų plėtrą.

Pažink Europą
Naujas interneto portalas jaunimui – nuo verslo kūrimo iki karjeros ES institucijose. Pradėjusioje veikti interneto erdvėje, veiklūs jauni žmonės ras įvairios naudingos informacijos, padėsiančios planuoti studijas, siekti karjeros, savanoriauti ar kurti savo verslą Europos Sąjungoje (ES).

Prancūzų kultūros centras

Studijų užsienyje informacijos centras
Studijų užsienyje informacijos centro puslapyje sužinosite apie užsienio šalių ir Lietuvos aukštąsias mokyklas, užsienio valstybių švietimo sistemas, įvairios trukmės ir lygio stipendijų programas, tarptautinių studijų ir mokslinių tyrimų finansavimo galimybes.