Dėl mokslinės ir inovacinės veiklos formalizavimo keliamos grėsmės Lietuvos ateičiai

 

Jos Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentei dr. Daliai Grybauskaitei

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui dr. Vydui Gedvilui

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui dr. Algirdui Butkevičiui

 

Dėl mokslinės ir inovacinės veiklos formalizavimo keliamos grėsmės Lietuvos ateičiai

 

Lietuvos universitetų Rektorių konferencija visapusiškai palaiko šį žemiau išdėstytą Lietuvos mokslo premijų laureatų KREIPIMASĮ Dėl mokslinės ir inovacinės veiklos formalizavimo keliamos grėsmės Lietuvos ateičiai.

Lietuvos universitetų Rektorių konferencijos Prezidentas                                          Petras Baršauskas

 

Jos Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentei dr. Daliai Grybauskaitei

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui dr. Vydui Gedvilui

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui dr. Algirdui Butkevičiui

Lietuvos mokslo premijų laureatų

KREIPIMASIS

Dėl mokslinės ir inovacinės veiklos formalizavimo keliamos grėsmės Lietuvos ateičiai

Vilnius   2013 03 25

Mes, Lietuvos mokslo premijų laureatai, kreipiamės į Jus dėl mūsų valstybėje susiklosčiusios kritinės mokslo bei inovacijų padėties, kurią lemia perdėtas ir netinkamas šios veiklos formalizavimas.

Mokslo ir technologijų plėtra šiuolaikiniame globaliame pasaulyje yra labai konkurencinga ir neturi sienų, todėl mokslinių idėjų, naujų technologijų bei socialinių ir kultūrinių iniciatyvų lyderystę lemia gebėjimas greitai jas realizuoti. Šį procesą skatina veiksminga ir lanksti mokslo administravimo sistema. Deja, mūsų šalyje net paprasčiausių moksliniams tyrimams reikalingų darbo priemonių (medžiagų, smulkių prietaisų, standartinių kompiuterių) įsigijimas užtrunka ilgus mėnesius ir metus, o ekonomiškai stipriose šalyse tam pakanka nuo vienos dienos iki kelių savaičių. Be to mokslininkai nuolat verčiami gaišti laiką smulkmeniškam kūrybinės veiklos, kuriai būdinga vidinė neapibrėžtis ir kintamumas, išlaidų planavimui ir kitai iracionaliai veiklai.

Mūsų nuomone:

  • Lietuvos teisinė bazė mokslinių tyrimų, technologinės, socialinės ir kultūrinės plėtros administravimo srityje ignoruoja šiuolaikinio vadybos mokslo išvadas, teigiančias, kad perdėtas formalizavimas mažina kūrybinių darbuotojų veiklos produktyvumą ir motyvaciją dirbti.
  • Lietuvoje taikomos viešųjų pirkimų procedūros yra atgyvenusios ir nesuderinamos su prekių ir paslaugų tiekimo technologijų pažanga, taikant elektronines priemones.
  • Lietuvoje taikomos viešųjų pirkimų procedūros sudaro protekcionistines sąlygas gausiems vietiniams tarpininkams ir eliminuoja galimybę įsigyti prekes tiesiogiai (ir dažnai pigiau) iš originalios įrangos gamintojų užsienyje.
  • Dėl ilgai trunkančių viešųjų pirkimų procedūrų Lietuvos mokslininkų siūlomos paslaugos nėra patrauklios šalies ir užsienio verslo subjektams.
  • Europos Komisijos direktyvos viešųjų pirkimų srityje valdininkų yra traktuojamos nepamatuotai siaurai, pamirštant pamatinį valdymo principą – efektyvų ir racionalų visuomenės organizavimą.
  • Milžiniškos Europos struktūrinių fondų lėšos, skiriamos moksliniams tyrimams, inovacijoms ir plėtrai dėl perdėto formalizavimo yra naudojamos neefektyviai ir todėl neskatina mūsų šalies konkurencingumo bei tarptautinio prestižo augimo.
  • Perdėtai formalizuota mokslo administravimo aplinka yra vienas svarbiausių veiksnių, skatinančių protų nutekėjimą.

Nepaisant valdžios institucijų deklaruojamų prioritetų mokslinių tyrimų, inovacijų bei technologinės, socialinės ir kultūrinės plėtros srityje, metų metais nesprendžiamos perdėto kūrybinės veiklos formalizavimo problemos tik gilėja. Nepasitikėjimu, o ne šiuolaikinėmis žiniomis grindžiamas valdymas, ypač mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, griauna pastangas brandinti mūsų šalies visuomenę, kaupti visuomeninį kapitalą ir kurti šalies ateitį, veja mokslininkus iš šalies ir pasmerkia mūsų valstybę atsilikimui bei amžinam užsienio pagalbos naudotojo vaidmeniui. Todėl siūlome imtis neatidėliotinų problemos sprendimo priemonių ir sudaryti nuolat veikiančią bei atitinkamus įgaliojimus turinčią darbo grupę, atskaitingą Ministrui Pirmininkui, kuri teiktų siūlymus dėl Lietuvos teisinės bazės tobulinimo mokslinių tyrimų, inovacijų bei technologinės, socialinės ir kultūrinės plėtros valdymo srityje.

Lietuvos mokslo premijų laureatų parašai