Nacionalinis susitarimas, kad Lietuva neišsivaikščiotų

NACIONALINIS SUSITARIMAS,

KAD LIETUVA NEIŠSIVAIKŠČIOTŲ

 

Akademinė asociacija „Consilia academica“,

bendradarbiaudama su Mokslų akademija, Lietuvos kultūros kongreso taryba, Lietuvos universitetų rektorių konferencija, Pilietinių organizacijų forumu bei Lietuvai pagražinti draugija,

reaguodama

  • į gana ryškias Tautos nykimo tendencijas (masinė emigracija, gimimų rodikliai, savižudybių statistiką, šuoliškas sergančiųjų širdies ir kraujagyslių ligomis skaičiaus didėjimas), pavojingus Lietuvos gyventojų savijautos pokyčius (nesaugumo jausmas, moralinio, juridinio ir socialinio neteisingumo patirtis) ir juos lydinčius depresijos bei dvasinio pakrikimo procesus,
  • į išaugusį Tautos susiskaldymą, socialinių sluoksnių susvetimėjimą bei Seimo, Vyriausybės ir teismų atitrūkimą nuo visuomenės,
  • į grėsmngą valstybės interesų pajungimą atskirų grupių interesams,
  • į vis labiau įsitvirtinantį nihilizmą ir cinišką kosmopolitizmą,

atgaivindama ir pratęsdama

jau 2003 m. pradėtas pilietines akcijas Lietuvoje,

k v i e č i a

visas visuomenines organizacijas, draugijas (bendrijas), susivienijimus (asociacijas), švietimo, mokslo ir kultūros institucijas, politines partijas, valdžios įstaigas, visus laisvuosius  piliečius imtis Nacionalinio susitarimo iš apačios, kad Lietuva neišsivaikščiotų, pradėti visų šalies pajėgų ir išteklių telkimą Tautos demografiniam potencialui atstatyti, jos kuriamosioms galioms sustiprinti ir savitai lietuvių kultūrai išsaugoti pasaulyje.

 

Pagrindiniai Nacionalinio susitarimo principai ir nuostatos:

  • Rūpintis savo Tauta, turinčia kultūrinę erdvę, istorinį etapą, unikalią fizinės būties galimybę,
  • Imtis žygių dėl Tautos išlikimo, nes valstybė tampa jai svetima ir priešiška, o gyvenimas gimtajame krašte pasidaro nepakeliamas,
  • Siekti, kad valstybės politika nebūtų nusigręžusi nuo savo Tautos, o susitelktų dėl jos gyvybinių ir kuriamųjų galių išsaugojimo.

 

Nacionalinio susitarimo uždaviniai:

  • Kviesti, jog prie pilietinės visuomenės nacionalinio susitarimo iš apačios telktųsi politinės partijos bei visos aukščiausiosios valdžios institucijos ir neatidėliojant būtų parengta išsami ir visapusiška Nacionalinė masinės emigracijos sustabdymo ir reemigracijos skatinimo programa, kad Lietuva neišsivaikščiotų. Ji turėtų  numatyti konkrečius išėjimo iš demografinės krizės terminus, rezultatų pasiekimų kontroliuojamus etapus ir griežtą atsakomybę už jos įvykdymą.

 

Nacionalinio susitarimo įgyvendinimo etapai:

  • Pirmajame etape susitarimą pasirašo ir tarpusavio įsipareigojimus prisiima visuomeninės organizacijos, institucijos bei atskiri piliečiai.
  • Antrajame etape kviečiamos politinės partijos bei aukščiausiosios valdžios institucijos (Seimas, Vyriausybė, Prezidentūra) parengti valstybinę programą, nustatyti jos įvykdymo etapus ir vadovauti jos įgyvendinimui. Kontroliuoja šio susitarimo signatarai.

 

Lietuvos Nacionalino susitarimo signatarai: