Priimta deklaracija dėl Europos mokslininkų chartijos ir mokslininkų priėmimo į darbą elgesio kodekso įgyvendinimo

2005 m. gruodžio 22 d. Vilniaus pedagoginiame universitete įvyko Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) posėdis, kuriame dalyvavo LR Švietimo ir mokslo ministras Remigijus Motuzas ir naujoji Ministerijos sekretorė Danguolė Bublienė, kuri koordinuos aukštųjų mokyklų veiklą. Ministras pristatė Ministerijos poziciją dėl Aukštojo mokslo plėtros plano bei apibūdino galimybes pritraukti daugiau lėšų žinių visuomenės plėtrai iš ES struktūrinių fondų. Apie Aukštojo mokslo plėtros plano kalbėjo ir LURK prezidentas, VDU rektorius prof. Vytautas Kaminskas. Jis pabrėžė, kad į Ministerijos darbo grupės parengtą planą perkėlus daugelį nuostatų iš Rektorių konferencijos, Darbdavių konfederacijos ir Lietuvos studentų sąjungos siūlomo plano artėjama prie kompromiso. Priimtoje deklaracijoje pabrėžiama, kad LURK laiko mokslinę veiklą ypatingai svarbia kuriant žinių visuomenę Lietuvoje ir Europos Sąjungoje ir yra įsitikinusi, kad jaunų mokslininkų ugdymas ir įtraukimas į šalies bei tarptautinę veiklą skatins tolesnę šalies raidą. LURK nurodo, kad būtina didinti tyrėjų skaičių, ypač verslo ir pramonės srityse, sugrąžinant mokslininko profesijos patrauklumą, užtikrinant atlyginimus, stiprinant tyrimų bazes, gerinant darbo sąlygas ir susitelkti ties tomis mokslo sritimis ir kryptimis, kurios stiprina šalies konkurencingumą, puoselėja tautinį identitetą. LURK siūlo LR Seimui ir Vyriausybei įtraukti Chartijos ir Kodekso nuostatas bei rekomendacijas į teisės aktus ir taip sukurti sąlygas palankias mokslininkų veiklai ir karjerai. LURK dar kartą peržiūrėjo sutrumpintą pagrindinių studijų programų sąrašą ir nutarė, kad kiekviena aukštoji mokykla pakartotinai kreipsis į Švietimo ir mokslo ministeriją (ŠMM) dėl jo patvirtinimo. LURK, atsižvelgdama į ŠMM pastangas, nutarė peržiūrėti mokytojų rengimo studijų programų sąrašą. LURK pavedė Lietuvos aukštojo mokslo bendrojo priėmimo tarybai išnagrinėti galimybę sumažinti stojančiųjų į aukštąsias mokyklas prašymuose teikiamų pageidavimų skaičių ir pateikti pasiūlymus iki kovo mėnesio. LURK vienbalsiai pritarė, kad 2006–2008 metų universitetinių aukštųjų mokyklų studentų bendrabučių renovavimo programa būtų iš dalies finansuojama savo lėšomis (2006 metais – 10 proc., kitais – 15 proc.).