Priimta deklaracija dėl Europos mokslininkų chartijos ir mokslininkų priėmimo į darbą elgesio kodekso įgyvendinimo

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas

Lietuvos mokslo tarybos teisinė informacija

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros teisinė informacija

Studijų kokybės vertinimo centro teisinė informacija