LURK įgaliotieji atstovai bendradarbiaujančiose institucijose

Bendradarbiaujančios institucijosLURK atstovasEl. paštas
Lietuvos Bolonijos ekpertų grupėjedr. Asta Radzevičienė, VGTU Tarptautinių ryšių prorektorėasta.radzevicienė@vgtu.com
LR ŠMM sudaromą Bolonijos proceso stebėsenos Lietuvoje darbo grupėjėdoc. dr. Valdas Jaskūnas, VU Studijų prorektoriusstudiju.prorektorius@cr.vu.lt
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Neįgaliųjų reikalų tarybojeprof. dr. Stefanija Ališauskienės.alisauskiene@cr.su.lt
LR Finansų ministerijos 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetedoc. dr. Arūnas Komka, VGTU kancleris

doc. dr. Vidmantas Butkus – VDU Žemės ūkio akademijos vicekancleris

arunas.komka@vgtu.lt


vidmantas.butkus@vdu.lt

LR Finansų ministerijos Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisijojeDaiva Raziūnienė, VU Ekonomikos fakulteto Apskaitos ir audito katedros asistentėdaiva.raziuniene@ef.vu.lt
LR ŠMM darbo grupėje dėl valstybinių universitetų studijų ir mokslinės veiklos stiprinimo konsoliduojant ištekliusprof. dr. Alfonsas Daniūnas, VGTU rektoriusrector@vgtu.lt
LR ŠMM darbo grupėje, kuri peržiūrės visų krypčių (studijų programų grupių) normines studijų kainas

doc. dr. Arūnas Komka, VGTU kancleris

arunas.komka@vgtu.lt

LR ŠMM darbo grupėje Dėl mokslo produkcijos vertinimo tobulinimo

prof. Antanas Čenys, VGTU mokslo prorektorius

prof. Vaiva Lesauskaitė, LSMU mokslo prorektorė

prof. Asta Pundzienė, KTU Vadybos doktorantūros komiteto pirmininkė

prof. Julija Kiršienė, VDU mokslo prorektorė 

doc. Judita Žukienė, LMTA mokslo prorektorė

antanas.cenys@vgtu.lt 


vaiva.lesauskaite@lsmuni.lt


asta.pundziene@ktu.lt


j.kirsiene@adm.vdu.lt


judita.zukiene@lmta.lt

LR ŠMM Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo apeliacinėje komisijojedr. Asta Radzevičienė, VGTU Tarptautinių ryšių prorektorėasta.radzevicienė@vgtu.com
LR ŠMM Finansavimo tvarkos, pagal kurią bus paskirstytos Švietimo ir mokslo ministerijos asignavimuose numatytos administravimo ir ūkio lėšos, skirtos sudėtingos infrastruktūros objektams finansuoti, rengimo darbo grupėdoc. dr. Arūnas Komka, VGTU kanclerisarunas.komka@vgtu.lt
LR ŠMM nuolatinėje komisijoje, kuri priima sprendimus dėl studentų tolesnių studijų galimybių studijuojančių išregistruojamą studijų programąprof. Romualdas Kliukas, VGTU prorektorius studijomsromualdas.kliukas@vgtu.lt
Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinės sistemos nuostatų pakeitimo darbo grupėjeprof. habil. dr. Antanas Čenys, Mokslo ir inovacijų prorektoriusantanas.cenys@vgtu.lt
LR ŠMM Mokslinių tyrimų infrastruktūrų komisijoje

prof. Arūnas Poviliūnas (VU)

prof. Gintaras Valinčius (VU)

arunas.poviliunas@fsf.vu.lt

gintaras.valincius@gmc.vu.lt

LR ŠMM Tarptautinių studijų komisijojedr. Alvidas Šarlauskas, LURK Tarptautinių ryšių nuolatinės darbo grupės pirmininkas, LSMU Tarptautinių ryšių ir studijų centro prodekanasalvidas.sarlauskas@lsmuni.lt
LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto Lietuvos švietimo taryboje

prof. Ona Monkevičienė, VDU Švietimo akademija

prof. Juozas Augutis, VDU rektorius

ona.monkeviciene@vdu.lt

j.augutis@adm.vdu.lt

LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto Etninės kultūros globos taryboje

prof. Daiva Vyčinienė, LMTA Etnomuzikologijos katedros vedėja

dr. Tojana Račiūnaitė, VDA Dailėtyros instituto direktorė

daiva.vyciniene@lmta.lt


raciunaite@gmail.com

LR ŠMM sudaromame 2014 – 2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos investicinių prioritetų uždavinių skirtų investicijoms į mokslinius tyrimus ir studijas valdymo komiteteprof. Audrius Klimas,VDA rektoriusaudrius.klimas@vda.lt
LR ŠMM komisijoje, kuri įvertina aukštųjų mokyklų pateiktus prašymus ir paskirsto bendrą aukštosioms mokykloms skolinimosi limitądoc. dr. Arūnas Komka, VGTU kanclerisarunas.komka@vgtu.lt
LR ŠMM Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų strateginėje taryboje

akademikas Jurgis Vilemas, LMA narys emeritas, VDU Tarybos pirmininko pavaduotojas

doc. dr. Emilija Sakadolskienė, LEU Edukologijos ir filosofijos katedra, docentė

prof. dr. Jonas Čaplikas, ASU Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas, profesorius

prof. dr. Gintautas Tamulaitis, VU Fizikos fakultetas, Puslaidininių fizikos katedros vedėjas

akad. prof. dr. Virginijus Šikšnys, VU Gyvybės mokslų centro Biotechnologijos institutas, Baltymų-nukleorūgščių sąveikos tyrimo skyriaus vedėjas

prof. dr. Ramūnas Palšaitis, VGTU Logistikos ir transporto vadybos katedra, profesorius, vyr. mokslo darbuotojas

 jurgis.vilemas@vdu.ltemilija.sakadolskiene@leu.ltjonas.caplikas@asu.lt


gintautas.tamulaitis@ff.vu.ltvirginijus.siksnys@bti.vu.lt
ramunas.palsaitis@vgtu.lt

LR ŠMM Nacionalinėje Bolonijos ekspertų grupėjedr. Asta Radzevičienė, VGTU Tarptautinių ryšių prorektorėasta.radzevicienė@vgtu.com
LR ŠMM Valstybinio studijų fondo valdybojeprof. dr. Vilija Salienėvilija.saliene@vdu.lt
LR Užsienio reikalų ministerijos Nacionalinės Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo priežiūros komisijojedr. Darius Daunys  KU Mokslo ir inovacijų prorektoriusDarius.Daunys@ku.lt
LR Ūkio Ministerijos Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteteVygintas Gontis, VU Teorinės fizikos ir astronomijos instituto vyr. mokslo darbuotojasVygintas.Gontis@tfai.vu.lt
LR ŽŪM Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos įgyvendinimo stebėsenos komitete

prof. Antanas Maziliauskas, VDU Žemės ūkio akademijos kancleris

doc. dr. Laima Taparauskienė, VDU studijų prorektorė

antanas.maziliauskas@vdu.lt


laima.taparauskiene@vdu.lt

LRV Valstybės pažangos tarybojeprof. dr. Alfonsas Daniūnas, VGTU rektoriusrector@vgtu.lt
MOSTA Tarptautinėje nepriklausomų ekspertų grupėjeprof. Asta Pundzienėasta.pundziene@ktu.lt
SKVC Studijų programų apeliacinėje komisijojeprof. dr. Romualdas Kliukas, VGTU prorektorius studijomsromualdas.kliukas@vgtu.lt
SKVC Studijų kokybės vertinimo centro tarybaprof. Kęstutis Petrikonis, LSMU studijų prorektoriuskestutis.petrikonis@lsmuni.lt
Švietimo komitete prie LR Trišalės tarybosdr. Aleksas Pikturnas, VU Administracijos reikalų prorektoriusaleksas.pikturna@cr.vu.lt
ŠMPF Erasmus+ Erasmus ir kitų tarptautinių aukštojo mokslo programų atrankos komisijojedr. Asta Radzevičienė, VGTU Tarptautinių ryšių prorektorėasta.radzevicienė@vgtu.com
Turto vertinimo priežiūros tarnybos turto vertintojų kvalifikacijos egzaminų komisijoje

prof. Saulius Raslanas, VGTU profesorius

Arvydas Bagdonavičius, VGTU lektorius

prof. dr. Arvydas Paškevičius, VU Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto Finansų katedros vedėjas, verslo vertrintojas

Saulius.Raslanas@vgtu.lt 

aba@registrucentras.ltarvydas@paskevicius.com

KPMPC Sektoriniuose profesiniuose komitetuose:
1) Apgyvendinimo, maitinimo ir kelionių organizavimo paslaugų, sportinės veiklos, pramogų ir poilsio organizavimodoc. dr. Vilija Bitė FOMINIENĖ, Lietuvos sporto universiteto Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedros vedėja vilija.fominiene@lsu.lt
2) Didmeninės ir mažmeninės prekybosVaida VALČIUKAITĖ, Vytauto Didžiojo universiteto Valdymo ir investicijų departamento direktoriaus pavaduotojavaida.valciukaite@vdu.lt
3) Finansinės ir draudimo veiklos, apskaitos, buhalterijos ir audito, nekilnojamojo turto operacijųdr. Rasa SUBAČIENĖ, Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto profesorėrasa.subaciene@evaf.vu.lt
4) Kasybos, elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo, vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimoSaulius VASAREVIČIUS, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos ir vandens inžinerijos katedros profesoriussaulius.vasarevicius@vgtu.lt
5) Kūrybinės, meninės ir pramogų organizavimo, bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitos kultūrinės veiklosdr. Zinaida MANŽUCH, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto docentė, Mokslo prodekanėzinaida.mazuch@mb.vu.lt
6) Medienos ir medienos gaminių, baldų, popieriaus ir popieriaus gaminių gamybosdoc. Kristina UKVALBERGIENĖ– Kauno technologijos universiteto Studijų organizavimo departamento vadovėkristina.ukvalbergiene@ktu.lt
7) Naftos produktų, chemikalų ir chemijos produktų, vaistų pramonės gaminių ir farmacijos preparatų, guminių ir plastikinių gaminių, kitų nemetalo mineralinių produktų gamybosdoc. Irmantas BARAUSKAS, Kauno technologijos universiteto Studijų krypties programų vadovasirmantas.barauskas@ktu.lt
8) Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių, elektros įrangos, variklinių ir kitų transporto priemonių, mašinų ir įrangos gamybos ir remontoDainius UDRIS, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Elektronikos fakulteto prodekanasdainius.udris@vgtu.lt
9) Paslaugų administravimo, aptarnavimo, organizacijų ir įstaigų veiklosVytautas LIESIONIS, Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Vadybos katedros docentasvytautas.liesionis@vdu.lt
10) Spausdinimo, leidybinės veiklos, televizijos ir radijo programų gamybos ir transliavimo, informacinių paslaugų, reklamos ir rinkos tyrimųdr. Jolanta MAŽYLĖ, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto docentėjolanta.mazyle@kf.vu.lt
11) Statybos, architektūros, inžinerijos veiklos ir susijusių techninių konsultacijųJuozas VALIVONIS, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Gelžbetoninių konstrukcijų ir geotechnikos katedros vedėjasjuozas.valivonis@vgtu.lt
12) Švietimo, mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklosRasa ŠLIKAITĖ, Vilniaus universiteto Studentų akademinių reikalų skyriaus Studijų valdymo poskyrio vadovėrasa.slikaite@cr.vu.lt
13) Tekstilės gaminių, drabužių ir odos dirbinių gamybosdoc. Vaida JONAITIENĖ, Kauno technologijos universiteto Medžiagų inžinerijos katedros vedėjavaida.jonaitiene@ktu.lt
14) Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinės ir susijusios veiklosdoc. dr. Povilas TREIGYS, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto vyresnysis mokslo darbuotojaspovilas.treigys@mii.vu.lt
15) Transporto ir saugojimo paslaugųEdgar SOKOLOVSKIJ,  Vilniaus Gedimino technikos universiteto Transporto inžinerijos fakulteto prodekanasedgar.sokolovskij@vgtu.lt
16) Viešojo valdymo, gynybos, teisingumo ir teisminės veiklos, viešosios tvarkos ir apsaugos, priešgaisrinių tarnybų veiklosdoc. dr. Andrius STASIUKYNAS, Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo fakulteto, Viešojo administravimo instituto direktoriusstasiukynas@mruni.eu
17) Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir maisto produktų gamybosdoc. dr. Rita PUPALIENĖ, Aleksandro Stulginskio universiteto Studijų skyriaus vedėja, Agronomijos fakulteto Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto docentėrita.pupaliene@asu.lt
18) Žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo, kirpyklų ir grožio salonų paslaugųdoc. Juozas KUPČINSKAS,  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Podiplominių studijų centro dekanasjuozas.kupcinskas@lsmuni.lt
Close Menu
Forgot your password? Please enter your e-mail to which you will receive a link for a creating new password