2016 01 27

LURK posėdis VDU 2017 01 27

Vieta: VDU
Pradžia: 11:00 val.