Prisijungimas

Pamiršote slaptažodį? Spauskite čia

LURK įgaliotieji atstovai bendradarbiaujančiose institucijose

Bendradarbiaujančios institucijos

LURK atstovas

El. paštas

Lietuvos Bolonijos ekpertų grupėje

dr. Asta Radzevičienė, VGTU Tarptautinių ryšių prorektorė
asta.radzevicienė@vgtu.com 

LR ŠMM sudaromą Bolonijos proceso stebėsenos Lietuvoje darbo grupėjė

doc. dr. Valdas Jaskūnas, VU Studijų prorektorius studiju.prorektorius@cr.vu.lt
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Neįgaliųjų reikalų taryboje  prof. dr. Stefanija Ališauskienė  s.alisauskiene@cr.su.lt

LR Finansų ministerijos 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitete

doc. dr. Arūnas Komka, VGTU kancleris

doc. dr. Vidmantas Butkus – VDU Žemės ūkio akademijos vicekancleris

arunas.komka@vgtu.lt

vidmantas.butkus@vdu.lt

LR Finansų ministerijos Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisijoje

Daiva Raziūnienė, VU Ekonomikos fakulteto Apskaitos ir audito katedros asistentė daiva.raziuniene@ef.vu.lt

LR ŠMM darbo grupėje, kuri sudaryta užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo teisiniam reglamentavimui analizuoti ir parengti siūlymus jam tobulinti

prof. Eglė Ganda Bogdanienė, VDA prorektorė studijoms

egleganda.bogdaniene@vda.lt

LR ŠMM darbo grupėje dėl valstybinių universitetų studijų ir mokslinės veiklos stiprinimo konsoliduojant išteklius

prof. dr. Alfonsas Daniūnas, VGTU rektorius

rector@vgtu.lt

LR ŠMM darbo grupėje, kuri peržiūrės visų krypčių (studijų programų grupių) normines studijų kainas

doc. dr. Arūnas Komka, VGTU kancleris
prof. Eglė Ganda Bogdanienė, VDA prorektorė studijoms

arunas.komka@vgtu.lt
egleganda.bogdaniene@vda.lt

LR ŠMM darbo grupėje Dėl mokslo produkcijos vertinimo tobulinimo

prof. Antanas Čenys, VGTU mokslo prorektorius
prof. Vaiva Lesauskaitė, LSMU mokslo prorektorė
prof. Asta Pundzienė, KTU Vadybos doktorantūros komiteto pirmininkė
prof. Julija Kiršienė, VDU mokslo prorektorė
doc. Judita Žukienė, LMTA mokslo prorektorė

antanas.cenys@vgtu.lt
vaiva.lesauskaite@lsmuni.lt
asta.pundziene@ktu.lt
j.kirsiene@adm.vdu.lt
judita.zukiene@lmta.lt

LR ŠMM Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo apeliacinėje komisijoje

dr. Asta Radzevičienė, VGTU Tarptautinių ryšių prorektorė

asta.radzevicienė@vgtu.com 

LR ŠMM Finansavimo tvarkos, pagal kurią bus paskirstytos Švietimo ir mokslo ministerijos asignavimuose numatytos administravimo ir ūkio lėšos, skirtos sudėtingos infrastruktūros objektams finansuoti, rengimo darbo grupė

doc. dr. Arūnas Komka, VGTU kancleris

arunas.komka@vgtu.lt

LR ŠMM nuolatinėje komisijoje, kuri priima sprendimus dėl studentų tolesnių studijų galimybių studijuojančių išregistruojamą studijų programą

prof. Romualdas Kliukas, VGTU prorektorius studijoms

romualdas.kliukas@vgtu.lt

Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinės sistemos nuostatų pakeitimo darbo grupėje

prof. habil. dr. Antanas Čenys, Mokslo ir inovacijų prorektorius

antanas.cenys@vgtu.lt

LR ŠMM Mokslinių tyrimų infrastruktūrų komisijoje

prof. Arūnas Poviliūnas (VU)
prof. Gintaras Valinčius (VU)

arunas.poviliunas@fsf.vu.lt
gintaras.valincius@gmc.vu.lt

LR ŠMM Tarptautinių studijų komisijoje

dr. Alvidas Šarlauskas, LURK Tarptautinių ryšių nuolatinės darbo grupės pirmininkas, LSMU Tarptautinių ryšių ir studijų centro prodekanas

alvidas.sarlauskas@lsmuni.lt
LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto Lietuvos švietimo taryboje

prof. Ona Monkevičienė, VDU Švietimo akademija
prof. Juozas Augutis, VDU rektorius

ona.monkeviciene@vdu.lt
j.augutis@adm.vdu.lt

LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto Etninės kultūros globos taryboje

prof. Daiva Vyčinienė, LMTA Etnomuzikologijos katedros vedėja
dr. Tojana Račiūnaitė, VDA Dailėtyros instituto direktorė

daiva.vyciniene@lmta.lt
raciunaite@gmail.com

LR ŠMM sudaromame 2014 – 2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos investicinių prioritetų uždavinių skirtų investicijoms į mokslinius tyrimus ir studijas valdymo komitete

prof. Audrius Klimas,VDA rektorius

audrius.klimas@vda.lt

LR ŠMM komisijoje, kuri įvertina aukštųjų mokyklų pateiktus prašymus ir paskirsto bendrą aukštosioms mokykloms skolinimosi limitą

doc. dr. Arūnas Komka, VGTU kancleris

arunas.komka@vgtu.lt

LR ŠMM Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų strateginėje taryboje

akademikas Jurgis Vilemas, LMA narys emeritas, VDU Tarybos pirmininko pavaduotojas

doc. dr. Emilija Sakadolskienė, LEU Edukologijos ir filosofijos katedra, docentė

prof. dr. Jonas Čaplikas, ASU Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas, profesorius

prof. dr. Gintautas Tamulaitis, VU Fizikos fakultetas, Puslaidininių fizikos katedros vedėjas

akad. prof. dr. Virginijus Šikšnys, VU Gyvybės mokslų centro Biotechnologijos institutas, Baltymų-nukleorūgščių sąveikos tyrimo skyriaus vedėjas

prof. dr. Ramūnas Palšaitis, VGTU Logistikos ir transporto vadybos katedra, profesorius, vyr. mokslo darbuotojas

 jurgis.vilemas@vdu.lt


emilija.sakadolskiene@leu.lt


jonas.caplikas@asu.lt


gintautas.tamulaitis@ff.vu.lt


virginijus.siksnys@bti.vu.lt

 

ramunas.palsaitis@vgtu.lt

LR ŠMM Nacionalinėje Bolonijos ekspertų grupėje

dr. Asta Radzevičienė, VGTU Tarptautinių ryšių prorektorė,

asta.radzevicienė@vgtu.com 

LR ŠMM Valstybinio studijų fondo valdyboje

prof. dr. Vilija Salienė

vilija.saliene@vdu.lt

LR Užsienio reikalų ministerijos Nacionalinės Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo priežiūros komisijoje

dr. Darius Daunys  KU Mokslo ir inovacijų prorektorius

Darius.Daunys@ku.lt

LR Ūkio Ministerijos Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete

Vygintas Gontis, VU Teorinės fizikos ir astronomijos instituto vyr. mokslo darbuotojas

Vygintas.Gontis@tfai.vu.lt

LR ŽŪM Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 metų programos įgyvendinimo stebėsenos komitete

prof. Antanas MAZILIAUSKAS, VDU Žemės ūkio akademijos kancleris
doc. dr. Laima TAPARAUSKIENĖ, VDU studijų prorektorė

antanas.maziliauskas@vdu.lt

laima.taparauskiene@vdu.lt

LRV Valstybės pažangos taryboje

prof. dr. Alfonsas Daniūnas, VGTU rektorius

rector@vgtu.lt

MOSTA Tarptautinėje nepriklausomų ekspertų grupėje

prof. Asta Pundzienė
asta.pundziene@ktu.lt

SKVC Studijų programų apeliacinėje komisijoje

prof. dr. Romualdas Kliukas, VGTU prorektorius studijoms

 romualdas.kliukas@vgtu.lt

SKVC Studijų kokybės vertinimo centro taryba

prof. Kęstutis Petrikonis, LSMU studijų prorektorius

kestutis.petrikonis@lsmuni.lt

Švietimo komitete prie LR Trišalės tarybos

dr. Aleksas Pikturnas, VU Administracijos reikalų prorektorius

aleksas.pikturna@cr.vu.lt 

ŠMPF Erasmus+ Erasmus ir kitų tarptautinių aukštojo mokslo programų atrankos komisijoje

dr. Asta Radzevičienė, VGTU Tarptautinių ryšių prorektorė

asta.radzevicienė@vgtu.com 

Turto vertinimo priežiūros tarnybos turto vertintojų kvalifikacijos egzaminų komisijoje

prof. Saulius Raslanas, VGTU profesorius
Arvydas Bagdonavičius, VGTU lektorius
prof. dr. Arvydas Paškevičius, VU Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto Finansų katedros vedėjas, verslo vertrintojas

Saulius.Raslanas@vgtu.lt
aba@registrucentras.lt
arvydas@paskevicius.com

KPMPC Sektoriniuose profesiniuose komitetuose:

1) Apgyvendinimo, maitinimo ir kelionių organizavimo paslaugų, sportinės veiklos, pramogų ir poilsio organizavimo

2) Didmeninės ir mažmeninės prekybos

3) Finansinės ir draudimo veiklos, apskaitos, buhalterijos ir audito, nekilnojamojo turto operacijų

4) Kasybos, elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo, vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo

5) Kūrybinės, meninės ir pramogų organizavimo, bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitos kultūrinės veiklos

6) Medienos ir medienos gaminių, baldų, popieriaus ir popieriaus gaminių gamybos

7) Naftos produktų, chemikalų ir chemijos produktų, vaistų pramonės gaminių ir farmacijos preparatų, guminių ir plastikinių gaminių, kitų nemetalo mineralinių produktų gamybos

8) Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių, elektros įrangos, variklinių ir kitų transporto priemonių, mašinų ir įrangos gamybos ir remonto

9) Paslaugų administravimo, aptarnavimo, organizacijų ir įstaigų veiklos

10) Spausdinimo, leidybinės veiklos, televizijos ir radijo programų gamybos ir transliavimo, informacinių paslaugų, reklamos ir rinkos tyrimų

11) Statybos, architektūros, inžinerijos veiklos ir susijusių techninių konsultacijų

12) Švietimo, mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos

13) Tekstilės gaminių, drabužių ir odos dirbinių gamybos14) Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinės ir susijusios veiklos


15) Transporto ir saugojimo paslaugų

16) Viešojo valdymo, gynybos, teisingumo ir teisminės veiklos, viešosios tvarkos ir apsaugos, priešgaisrinių tarnybų veiklos

17) Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir maisto produktų gamybos

18) Žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo, kirpyklų ir grožio salonų paslaugų

 

doc. dr. Vilija Bitė FOMINIENĖ, Lietuvos sporto universiteto Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedros vedėja

Vaiva VALČIUKAITĖ, Vytauto Didžiojo universiteto Valdymo ir investicijų departamento direktoriaus pavaduotoja

dr. Rasa SUBAČIENĖ, Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto profesorė

 Saulius VASAREVIČIUS, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos ir vandens inžinerijos katedros profesorius

dr. Zinaida MANŽUCH, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto docentė, Mokslo prodekanė

doc. Kristina UKVALBERGIENĖ– Kauno technologijos universiteto Studijų organizavimo departamento vadovė


doc. Irmantas BARAUSKAS, Kauno technologijos universiteto Studijų krypties programų vadovas

 

Dainius UDRIS, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Elektronikos fakulteto prodekanas

Vytautas LIESIONIS, Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Vadybos katedros docentas

dr. Jolanta MAŽYLĖ, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto docentė

Juozas VALIVONIS, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Gelžbetoninių konstrukcijų ir geotechnikos katedros vedėjas

Rasa ŠLIKAITĖ, Vilniaus universiteto Studentų akademinių reikalų skyriaus Studijų valdymo poskyrio vadovė

doc. Vaida JONAITIENĖ, Kauno technologijos universiteto Medžiagų inžinerijos katedros vedėja

doc. dr. Povilas TREIGYS, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas

Edgar SOKOLOVSKIJ,  Vilniaus Gedimino technikos universiteto Transporto inžinerijos fakulteto prodekanas

doc. dr. Andrius STASIUKYNAS, Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo fakulteto, Viešojo administravimo instituto direktorius

doc. dr. Rita PUPALIENĖ, Aleksandro Stulginskio universiteto Studijų skyriaus vedėja, Agronomijos fakulteto Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto docentė

doc. Juozas KUPČINSKAS,  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Podiplominių studijų centro dekanas

 

vilija.fominiene@lsu.lt

 

vaida.valciukaite@vdu.lt


rasa.subaciene@evaf.vu.lt


saulius.vasarevicius@vgtu.lt

 

zinaida.mazuch@mb.vu.lt


kristina.ukvalbergiene@ktu.lt


irmantas.barauskas@ktu.ltdainius.udris@vgtu.ltvytautas.liesionis@vdu.lt


jolanta.mazyle@kf.vu.lt


juozas.valivonis@vgtu.lt


rasa.slikaite@cr.vu.lt


vaida.jonaitiene@ktu.lt

 

povilas.treigys@mii.vu.ltedgar.sokolovskij@vgtu.lt


stasiukynas@mruni.eu

 

rita.pupaliene@asu.ltjuozas.kupcinskas@lsmuni.lt