Lietuvos universitetų rektorių konferencija yra asociacija, kurią sudaro universitetinių aukštųjų mokyklų rektoriai

Lietuvos universitetų rektorių konferencija koordinuoja aukštųjų mokyklų rektorių (direktorių) tarpusavio ryšius bei ryšius su valstybės valdžios ir valdymo bei savivaldybių institucijomis.

Konferencijos tikslai – skatinti Lietuvos mokslo, studijų, kultūros ir ūkio raidą, aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą, Aukštųjų mokyklų tarpusavio ir tarptautinius ryšius, bendradarbiauti su valdžios ir valdymo bei vietos savivaldos institucijomis.

Konferencijos veiklą savo kompetencijos ribose tvarko:

  • Aukščiausias konferencijos organas – Visuotinis narių susirinkimas
  • Kolegialus valdymo organas – Prezidiumas

Prezidentas
prof. Rimvydas Petrauskas

Viceprezidentė
prof. Diana Rėklaitienė

Generalinis sekretorius
prof. habil. dr. Kęstutis Kriščiūnas

Prezidiumo narys
prof. Romualdas Kliukas

Prezidentas prof. Rimvydas Petrauskas

Viceprezidentė prof. Diana Rėklaitienė

Generalinis sekretorius prof. habil. dr. Kęstutis Kriščiūnas

Prezidiumo narys prof. Romualdas Kliukas

  • Vienasmenis valdymo organas – Prezidentas
  • Mokslo, studijų, infrastruktūros ir finansų komitetai, tarptautinių ryšių, teisės, sveikatos ir sporto, informacinių technologijų nuolatinės darbo grupės, analizuojantys padėtį sektoriuose ir rengiantys dokumentų projektus